Relax SOS utasbiztosítás

A gondtalan pihenés védelme belföldön

Egyéni utasbiztosítás Családi utasbiztosítás

Relax SOS

A gondtalan pihenés védelme belföldön

Legyen biztosítva 30 napon át, hogy ne kelljen gondolkoznia a hosszú hétvégék és rendszeres belföldi utazásai védelmén!

Belföldi szabadidő biztosításunk lefedi élete bármely területét, hogy egy váratlan esemény se érje felkészületlenül!

A Europ Assistance legújabb belföldi szabadidő biztosítás és asszisztencia csomagja számos oldalról biztosítja az utazni kívánók védelmét akár egyészségügyi-, akár vészelhárítási kihívásról legyen szó. Az utazók és otthon maradt családtagjaik védelméről egyaránt gondoskodunk.

Utas utasbiztosítás Családi utasbiztosítás

Olvassa el Relax SoS utasbiztosításunk tartalmát

MIT TARTALMAZ A CSOMAG?

1BALESETBIZTOSÍTÁS & EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENCIA

Teledoktor szolgáltatás:

a, 24 órás egészségügyi információs szolgáltatások az alábbi információ kérése esetén:

 • Orvosi segítség (kórház, klinika, rendelő, orvos – ügyelet) megnevezése (címe, telefonszáma)
 • Gyermekorvosi segítség (kórház, klinika, rendelő, orvos – ügyelet) megnevezése (címe, telefonszáma)
 • Fogászati rendelő megnevezése (címe, telefonszám, – ügyelet)
 • Gyógyszertárak megnevezése (cím, telefonszáma, – ügyelet)
 • Állatorvosi ügyeletek megnevezése

b, Telefonon keresztül történő szakorvos által nyújtott általános orvosi tanácsadás gyermekeket és felnőtteket érintő következő kérdésekben:

 • Információ egészségügyi állapotról
 • Orvosi szakkifejezések, kórházi zárójelentések magyarázata
 • A laboratóriumi eredmények és ezekből eredő összefüggések magyarázata
 • Orvosi eljárások magyarázata

c, Orvosi vizit leszervezése

 • Orvosszakmailag indokolt akut esetben otthoni, felnőtt alap orvosi ellátást nyújt a Biztosító Közreműködőjének szervezett szolgáltatói hálózata útján.

Betegszállítás:

 • Átszállítás a lakóhelyhez közeli kórházba (mentőautóval)
 • Hazaszállítás kórházból (min 100km-nél távolabbi kórházban tartózkodás esetén)
 • Holttest hazaszállítása
 • Felügyelet nélkül maradt gyermek hazaszállítása

Egyéb utazási segítségnyújtás:

 • Beteglátogatás költségeinek térítése (utazás, szállás)
 • Beteg gyermek látogatásának költségei (utazás, szállás)
 • Hozzátartozó költségeinek térítése kórházban tartózkodás alatt
 • Egyéb baleseti költségek térítése (taxi, telefon)

Balesetbiztosítás:

 • Baleseti halál
 • Baleset miatt maradandó egészségkárosodás
 • Csonttörés
 • Kórházi napi térítés
2COVID-19

Covid Hotline:

Telefonon keresztül történő hitelesített egészségügyi konzultáció, mely felméri a Covid-19 fertőzés lehetőségét egy képzett egészségügyi operátor segítségével a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) által hitelesített folyamat szerint.

Covid-19 Teszt leszervezése:

Tesztelési időpont foglalása magán egészségügyi szolgáltatókhoz panaszok tapasztalása esetén.

3POGGYÁSZ- ÉS ÚTI OKMÁNY BIZTOSÍTÁS

Biztosítás részletei:

Poggyász illetve úti okmányok eltulajdonítása és baleset miatti sérülése illetve megsemmisülése esetén kártérítést nyújtunk.

A biztosítási esemény a Biztosított útipoggyászának és úti okmányainak Magyarországon belül történt megsemmisülése vagy megsérülése. Az úti poggyász, az úti okmány rendőrségnél, közlekedési szervnél, szállodánál jegyzőkönyvvel bejelentett betöréses/feltöréses lopására, elrablására, közúti baleset vagy orvos által igazolt személyi sérüléssel együtt járó balesetből, tűz vagy elemi csapásból eredő megsemmisülésére, vagy ezen eseményekből eredő megrongálódására fizet a biztosító.

 • Eltulajdonítás vagy baleset miatti sérülés
 • Műszaki cikkek biztosítása
 • Úti okmányok pótlásának fedezete
4JOGI ÉS FELELŐSÉG BIZTOSÍTÁS
5OTTHONI VÉSZELHÁRÍTÁS

Az otthon maradt családtagok számára

Biztosítás részletei:

Azon családtagokra is gondolunk, akik ezúttal nem vesznek részt az utazásban.

Amennyiben egy váratlan – a lakásban történt - meghibásodás, kár miatt sürgős beavatkozás, javítás szükséges rövid időn belül, megbízható szakembert küldünk a segítségére.

Költségvállalás: tényleges sürgősségi esetekben az EA átvállalja az általa küldött szakiparosnak a vészelhárítás érdekében felmerült alábbi költségeit 50 000 Ft erejéig: kiszállási díj, munkadíj, anyagköltség.

Ha a kár a biztosítási szerződésben foglalt eseményhez kapcsolódik, úgy annak költségeit társaságunk állja a biztosítás feltételei szerinti összeghatárig a következő szakmákban:

 • Gázvezeték-szerelő,
 • Üveges,
 • Villanyszerelő,
 • Vízvezeték szerelő,
 • Zárszerelő,
 • Dugulás elhárítás
6KIEGÉSZÍTŐ AUTÓS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Biztosítás részletei:

Havi autós asszisztencia szolgáltatásunk gépjárműjével kapcsolatos műszaki probléma, meghibásodás vagy baleset esetén, a hét minden napján, napi 24 órában segítséget nyújt belföldön. Eltöröltük a gépjármű életkorára, illetve a lefutott kilométerekre vonatkozó felső korlátot, így már azok is igénybe vehetik szolgáltatásainkat, és biztonságban érezhetik magukat az országutakon, akik idősebb gépjárművel rendelkeznek. Baleset, műszaki meghibásodás és önhiba esetén egyaránt számíthat segítségünkre.

Alapszolgáltatások:

 • Információnyújtás
 • Helyszíni javító küldése
 • Autómentő küldése
 • Gépjárműtárolás
 • Gépjármű hazaszállítása
 • Abroncs biztosítás
 • Csereautó biztosítása

RELAX SOS Szolgáltatási táblázat -

EUROP ASSISTANCE 2020.07.02


Egészségügyi segítségnyújtás Összeghatár Megjegyzés
Egészségügyi információ nyújtás szolgáltatás  
COVID-19 információ nyújtás szolgáltatás  
COVID-19 tesztelés szervezése szolgáltatás  
Teledoktor (egészségügyi információ nyújtás + általános tünetvizsgálat + vizit szervezése) szolgáltatás  A vizsgálat díját nem tartalmazza.
Átszállítás a lakóhelyhez közeli kórházba (mentőautóval) max 2x Átszállítás és/vagy hazaszállítás max 2 alkalommal.
Hazaszállítás kórházból (tömegközlekedés, személygépjármű, mentőautó) max 2x Átszállítás és/vagy hazaszállítás max 2 alkalommal. 
Egyéb baleseti költségek térítése (taxi, telefon) 50 000 Ft  
Holttest hazaszállítása 1x  
Egyéb, költégvállalással járó szolgáltatások az egészségügyi segítségnyújtás fedezetben    
Beteglátogatás költségei (utazás, szállás) 100 000 Ft A beteggel NEM együtt utazó családtag veheti igénybe.
Beteg gyermek látogatásának költségei (utazás, szállás) 100 000 Ft  
Gyermek hazaszállítása (ha felügyelet nélkül marad) 100 000 Ft  
Sofőrküldés a Biztosított betegsége vagy balesete esetén 100 000 Ft  
Hozzátartozó költségeinek térítése a Biztosított kórházban tartózkodása alatt 100 000 Ft  A beteggel együtt utazó családtag veheti igénybe.
Balesetbiztosítás    
Baleseti halál 1 000 000 Ft  
Baleset miatt maradandó egészségkárosodás 1 000 000 Ft Az egészségkárosodás mértékétől függ az összeg.
Csonttörés 25 000 Ft  
Kórházi napi térítés 5 000 Ft  
Poggyász biztosítás & Úti okmányok pótlása    
Eltulajdonítás vagy baleset miatti sérülés esetén 200 000 Ft  
Műszaki cikk limit 50 000 Ft  
Tárgyankénti limit 50 000 Ft  
Úti okmányok pótlása 20 000 Ft  
Jogvédelem    
Szabálysértés 500 000 Ft  
Ügyvédi költségek 500 000 Ft  
Jogi telefonos tanácsadás szolgáltatás  
Felelősségbiztosítás    
Kerékpár vagy járműnek nem minősülő közlekedési vagy szállító eszközzel okozott baleset 1 000 000 Ft  
Autós segítségnyújtás    
Információ szolgáltatás szolgáltatás  
Közúti segélyszolgáltatás szolgáltatás Az alkatrészt a szolgáltatás nem tartalmazza.
Mentés és elszállítás szolgáltatás 100 km-en belül
Megőrzés szolgáltatás Amennyiben a szerviz zárva van.
Menetképtelen autó hazaszállítása (ha 3-5 munkanapon belül nem javítható) szolgáltatás 100 km-en belül
Telefon és taxi költségek 20 000 Ft  
Abroncsbiztosítás 25 000 Ft  
Csereautó biztosítása szolgáltatás Max. 3 napra, B kategóriás gépjármű.
Háztartási segítségnyújtás    
Otthoni asszisztencia az otthon maradt családtagok számára max 50.000 Ft-ig, korlátlan számban Csak az egy háztartásban élők vehetik igénybe.